Nästan fyra veckor efter larmet saknar fortfarande tio procent av kommunens hushåll tjänligt vatten i Partille. I de östra och nordöstra delarna av kommunen är vattnet alltjämt olämpligt att dricka.

"Vi förstår att detta är mycket tålamodsprövande, inte minst de områden som har haft kokningsrekommendationer sedan 30 oktober, men eftersom vi fått bort föroreningarna som orsakade problemen och ser provsvar som visar på sjunkande bakteriehalt är läget ändå hoppfullt", säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun, i ett pressmeddelande.

Innan man slipper koka vattnet även i de sista områdena kräver Livsmedelsverket minst två säkerställda prover, vilket väntas ta ytterligare någon vecka.

Det finns inga sjukdomsfall kopplade till att vattnet har varit otjänligt, vilket upptäcktes i en rutinkontroll. Varför bakterier kom in i den ledningssträcka som då förorenades finns ännu inget svar på.