Fakta: Tio dollar för varje galax

En galax är ett system av stjärnor, gas- och stoftmoln som är gravitationellt sammanhållen. Varje enskild galax kan i sin tur innehålla hundratals miljarder stjärnor. Vår egen galax, Vintergatan, tros innehålla mellan 200 och 400 miljarder stjärnor, varav vår egen sol är en.

Den nya beräkningen visar att universum troligen innehåller runt två tusen miljarder galaxer. Det kan tyckas vara många, men faktum är att den amerikanska statsskulden är tio gånger så stor – i dollar räknat.

Källa: Nationalencyklopedin

Solen är bara en av flera hundra miljarder stjärnor som återfinns i vår egen galax Vintergatan.

Men hur många galaxer finns det där ute?

Frågan är inte helt enkel att besvara, eftersom det observerbara universum, det vi kan se från jorden, bara utgör en liten del, cirka tio procent, av hela universum.

"Antalet galaxer i universum är en fundamental fråga inom astronomin, och tanken svindlar över att 90 procent av galaxerna ännu inte har studerats", säger Christopher Conselice, professor i astrofysik vid University of Nottingham i Storbritannien, i ett pressmeddelande från Royal Astronomical Society.

3D-karta

Hittills har forskarna trott att det finns cirka 100 miljarder galaxer i universum. Men nu – efter 15 år av tålamodskrävande arbete – tror Christopher Conselice och en grupp internationella kollegor att antalet i själva verket är 20 gånger fler. Det vill säga två tusen miljarder galaxer.

Forskarna omvandlade bilder från olika teleskop världen över, framför allt från Hubbleteleskopet, till en tredimensionell karta av den djupaste rymden. Med hjälp av denna kunde de sedan uppskatta universums "täthet" och räkna ut hur många galaxer tidigare beräkningar missat.

"Överraskande"

Förutom att antalet galaxer av allt att döma är 20 gånger fler än vad man tidigare trott, så såg forskarna också att antalet galaxer varierat kraftigt under årens lopp. Tidigare, när universum bara var några få miljarder år gammalt, fanns cirka tio gånger fler galaxer än vad som finns i dag. Med tiden har galaxer av mindre massa smält samman och blivit färre, tror forskarna.

Christopher Conselice beskriver fyndet som överraskande.

"Det här är starka bevis för att det skett en omfattande galaxevolution under universums historia, som har minskat antalet galaxer dramatiskt genom sammanslagningar av dem", säger han.