Regler för id-kontroller

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Fakta: Näringsdepartementet

Regeringens hantering av införandet av id-kontrollerna har fått massiv kritik från flera håll och samma sak gäller polisens direktiv till buss- och tågoperatörerna om hur kontrollen rent praktiskt ska gå till. För de inblandade transportföretagen gäller att de måste dokumentera kontrollerna, annars riskerar de böter upp till 50 000 kronor. Å andra sidan riskerar de att byta mot personuppgiftslagen (PUL) om de väljer den enkla vägen – att plåta av id-korten med mobilkameror.

PUL eller inte

Eftersom kontrollerna genomförs i Danmark är det den danska motsvarigheten till PUL som gäller, enligt Datainspektionen. Men om det är ett svenskt bolag som kontrollerar kan det falla under svenska PUL. Swebus, exempelvis, valde under id-kontrollens första dygn att inte fotografera eller kopiera identitetshandlingarna utan i stället anteckna vilken typ av id-kort passagerarna hade, enligt bussföretagets presschef.

– För oss blir det bara intressant så fort man använder modern teknik, alltså datorer. Använder man papper och penna behöver man inte oroa sig för personuppgiftslagen, förutsatt att man inte bygger upp jättelika register, säger Nicklas Hjertonsson, enhetschef på Datainspektionen.

– Men tar man en bild med mobilen så blir det en automatiserad personuppgiftsbehandling och då är PUL tillämplig, tillägger han.

Hafsverk

Datainspektionen gavs inte möjlighet att yttra sig innan reglerna infördes och just sättet som lagstiftningen infördes har kritiserats hårt, inte minst av Advokatsamfundet, som inte heller fick yttra sig.

– Den huvudsakliga kritiken, som också Lagrådet underströk, var att beredningskravet inte uppfylldes i ett så här ingripande förslag. Det är ett hafsverk, säger generalsekreteraren Anne Ramberg till TT.

– Jag har inte gjort någon tillräckligt grundlig analys för att uttala mig med säkerhet, men det känns inte självklart att registreringen är förenligt med PUL.