Fakta: Gammelskog

Med gammelskog i tempererade områden i Europa och Nordamerika avses skog med rikligt med äldre träd, oftast över 150 år gamla.

Oftast sätts likhetstecken mellan kategorierna gammelskog och urskog. En urskog är en skog utan några påtagliga spår av mänskliga ingrepp, vare sig i nutid eller historiskt, vilket stämmer in på de flesta gammelskogar.

Bortsett från de fjällnära skogarna är gammelskogar/urskogar numera sällsynta i Sverige. Stora sådana finns dock kvar i Alaska, Kanada, Sibirien, Amazonas och Centralafrika.

Källa: NE

Forskarna, vars resultat publiceras i Science Advances, konstaterar att de högsta vår- och sommartemperaturerna är 2,5 grader lägre i de äldre skogarna jämfört med de brukade skogarna, som är öppnare och består av uppväxande, yngre träd.

Studien har utförts i Kaskadbergen, The Cascades, en stor bergskedja som sträcker sig från västa Kanada ner till norra Kalifornien i USA. Längs sluttningarna växer skogar med en lång rad barrträds- och lövträdsarter.

Tidigare har man konstaterat att temperaturerna i bergskedjan påverkas starkt, inte bara av höjden över havet, utan även av topografin. Men uppenbart är att det också spelar stor roll hur skogarna sköts.

När skogstaket är mer eller mindre heltäckande, och undervegetationen överväxt med ormbunkar, blir det mycket svalare än i de planterade skogsbruksskogarna. Det svalare mikroklimatet gynnar också temperaturkänsliga däggdjur, fåglar och insekter. Enligt forskarna kan detta ha stor betydelse för deras överlevnad i klimatförändringarnas tid.