Fakta: Strimmig delfin

Djuren kan bli bli upp till till 2,2 meter långa, och är därmed en av de mindre delfinarterna.

Har gråsvart rygg och gråblå sidor avgränsade av en svart smal strimma nedtill mot den vita undersidan.

Bakom huvudet finns två korta svarta strimmor.

Lever i grupper om tiotals djur i tropiska och subtropiska hav runt hela jorden. Förekommer också i södra Nordsjön och är en sällsynt gäst i svenska vatten.

Är den valart i Medelhavet som har flest individer. Där drabbades de i början av 1990-talet av en virussjukdom som kraftigt decimerade antalet djur.

Källa: Nationalencyklopedien

Delfinerna undersöktes av patologer på Statens veterinärmedicinska anstalt, i samarbete med biologer från Naturhistoriska Riksmuseet (NRM).

Arbetet fortsätter nu för att försöka utesluta att delfinerna bar på infektioner eller annat som kan förklara deras död.

"Till sist kanske bara hypotesen att delfinerna inte kunde fånga tillräckligt med föda i den ovanliga miljön återstår", heter det i ett skriftligt uttalande från SVA.

Det är första gången på 18 år strimmiga delfiner upptäckts i Sverige. Vanligtvis förekommer arten i djupare, varmare och öppna vatten, men också i södra Nordsjön.

Hannarna hade strandat på Onsalahalvön, och de hade inga skador av propellrar eller nät.

– Båda såg också ut att vara i gott hull. Det är lite av ett mysterium, sade biologen Anders Nilsson till TT. När han kom till fyndplatsen i helgen var delfinerna redan döda.