– Tänk bara på de där samtalen till larmcentralen som inte rings, om du får en social gemenskap och kan ringa någon annan.

Janicke Andersson, som forskar om äldre och åldrande vid Lunds universitet, rekommenderar fler kommuner att arrangera äldrekollo.

Fakta: "Ett friskt härdande friluftsliv"

Den första barnkolonin i Sverige ordnades 1883. Året därpå startades Föreningen för Stockholms skollovskolonier. Bakgrunden var att arbetare i slutet av 1800-talet inte hade lagstadgad semester, men skolbarnen hade sommarlov. Tanken var att få ut dem på landet, för att äta stärkande mat och andas frisk luft.

I en skrift från Statens fattigvårds- och barnavårdsinspektion talas om noga övervakad kroppshygien, sund och närande föda, regelbunden vila och "ett friskt härdande friluftsliv med bad i sol och vatten".

Barnkoloniernas höjdpunkt var under 1930–50-talen.

Kollo för äldre går under olika namn, till exempel äldrekollo, mogenkollo, seniorkollo, seniorläger och sommarvistelse för seniorer. Syftet med dem är att uppnå positiva hälsoeffekter genom att deltagarna gör något de annars kanske inte velat eller trott sig kunna göra.

Källor: Riksarkivet och forskningsrapporten "Här händer nästan mirakel – äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under vistelsen och kollots implikationer för äldres hälsa och livskvalitet".

– Gemenskapen är grunden i det hela, säger Janicke Andersson, som forskar om äldre och åldrande vid Lunds universitet.

Tillsammans med några forskarkollegor har hon studerat fenomenet äldrekollo, en verksamhet som ett 20-tal svenska kommuner erbjuder. Det som förvånade mest var att upplägget var så likartat, trots av varje kommun hade utarbetat sitt eget koncept. Tipsrundor, boule, bingo, allsång och stavgång är stående inslag. Maten och gemenskapen är i fokus.

Det finns en gemensam tanke kring vad ett kollo är, konstaterar Janicke Andersson.

– Det är den ideala svenska sommaren, den soliga dagen med badet och den goda maten. Det ska vara guldkant, men med enkelhet.

Färre mediciner

Forskarna intervjuade deltagare och var också med och gjorde observationer. Det gick inte att vetenskapligt bevisa hur mycket starkare eller gladare deltagarna blev.

– Men de säger själva att de under kollot äter färre mediciner, de sover bättre och använder inte rollatorn lika mycket som i vardagen hemma, säger Janicke Andersson.

Att kalla denna sommarsemester för gamla människor för kollo kan vara både på gott och på ont, menar hon. Ordet förknippas å ena sidan med barndomens lyckliga somrar, frisk luft, utevistelser och bad. Men också med fostran och kontroll.

Forskarna såg exempel på deltagare som tog på sig "en omyndig roll".

Smygsöp på rummet

– Det kunde vara deltagare som köpt med sig sprit och satt och smygsöp på rummet. När arrangörerna såg det sade de: Men ni behöver inte smyga, ni är ju vuxna! Det är något i själva kollomiljön som gör att barnpositionen finns närvarande, säger Janicke Andersson.

Hon skulle rekommendera fler kommuner att arrangera äldrekollo och hon är övertygad om att det är en god investering, även ekonomiskt.

– Tänk bara på de där samtalen till larmcentralen som inte rings, om du får en social gemenskap och kan ringa någon annan.