Fakta: Flera andra tingsrätter inblandade

Totalt finns 82 stämningsansökningar i målet. Flera av dem innehåller flera åtalspunkter med olika brottsrubriceringar. Några stämningsansökningar innehåller också fler än en målsägande.

I målet finns 96 utsatta barn. 17 kommer att vittna i Attunda tingsrätt eller via videolänk från en annan domstol. Övriga är så unga att man istället spelar upp polisförhören i rätten.

Rättegången kommer att ske bakom stängda dörrar med undantag från de inledande och de avslutande dagarna.

När sakframställningar och slutanföranden sker kommer 34 målsägarbiträden att finnas med, antingen i Attunda tingsrätt eller via videolänk från 14 andra tingsrätter – från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Källa: Attunda tingsrätt

Fakta: Aktuella tingsrätter

De tingsrätter som är uppbokade för kontakt via videolänk är:

Falu tingsrätt

Gotlands tingsrätt

Gävle tingsrätt

Göteborgs tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Lycksele tingsrätt

Malmö tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Nyköpings tingsrätt

Skaraborgs tingsrätt

Värmlands tingsrätt

Växjö tingsrätt

Ångermanlands tingsrätt

Örebro tingsrätt

Källa: Attunda tingsrätt

– Det börjar väldigt oskyldigt. Chattkontakterna är väldigt fredliga och väldigt behagliga. Sedan kommer övergreppen, säger advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Hon och hennes kollega har varit målsägandebiträden för tolv av de 96 barn som den nu 22-årige mannen utsatt för olika former av sexualbrott. Barnen är spridda över landet, från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Rubricerat som våldtäkt

I de grövsta fallen har 22-åringen fått barn att genomföra sådana handlingar på sig själva att åklagaren rubricerat dem som våldtäkt mot barn. Även det han förmådde femåringen att göra på ett annat barn, en 11-årig flicka, rubriceras som våldtäkt mot barn.

Enligt åtalet försökte han också få den lilla flickan att ta barnpornografiska bilder på sig själv och skicka. I flera andra fall ska han ha lyckats. 22-åringen har även åtalats för att ha skickat sexuella meddelanden till barn och för att ha skickat bilder på sitt kön.

– När gärningsmannen är så ung, då är det någonting som gått snett tidigt i livet. Men man kan inte ta ifrån honom ansvaret, säger Elisabeth Massi Fritz.

Mycket unga offer

De utsatta barnen har varit mellan fem och 14 år, generellt betydligt yngre än i andra liknande mål.

Av de 96 utsatta barnen kommer bara 17 att höras under rättegången. Det är de som hunnit fylla 15 sedan brotten begicks eller som fyller 15 under våren, enligt William Reinler, domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt.

De barn som är för unga för att höras kommer i stället att få göra sina röster hörda via tidigare inspelade polisförhör.

Lidande och oro

Fastän majoriteten av barnen inte kommer att höras igen så påverkas de ändå starkt av att rättegången börjar på torsdag, enligt Elisabeth Massi Fritz.

– Alla vet att den startar nu, att den kommer att pågå i flera månader och att en fällande dom kan överklagas till hovrätten. För barnen innebär det här en väntan och en oro över att inte helt veta vad som kommer att hända.

Så länge rättsprocessen pågår har de svårare att lämna det inträffade bakom sig och försöka att gå vidare, enligt Elisabeth Massi Fritz.

– Det handlingar de utsatts för har satt djupa spår och inneburit omfattande lidande, säger hon.

Den åtalade har i förhör erkänt större delen av de handlingar han utsatt barnen för.