Fakta: Bakgrund

Sedan 1993 har allmänheten haft möjlighet att jaga i större delen av den svenska fjällkedjan. Länsstyrelserna administrerar tillstånd och återrapportering.

Den fria småviltjakten har lett till upprepade protester från samiskt håll. Bland annat har samerna hävdat att de är bäst lämpade att avgöra var jakt kan ske utan att störa renarna.

Girjas sameby, med stöd av Svenska samernas riksförbund, stämde staten i maj 2009. Rättegången i Gällivare tingsrätt hölls sex år senare, försommaren 2015.

Girjas krävde att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen, vilket tingsrätten biföll.

Girjas är en fjällsameby i Gällivare kommun, med 32 registrerade renskötselföretag. Det aktuella området är drygt 3 562 kvadratkilometer stort (något större än Gotland).

När domen föll i Gällivare tingsrätt i juli 2015 motiverades den bland annat med att Girjas samby hade brukat området i uppemot 1 000 år.

I slutet av februari överklagades domen av staten, som företräds av Justitekanslern (JK). Sedan dess har JK haft tid att fila på sin motivering till överklagandet, och på måndagen registrerades den hos hovrätten i Övre norrland.

Komplicerat mål

I en 40-sidig skrivelse, i 148 punkter, redogör JK för varför de anser att målet bör prövas i högre instans. Staten kritiserar tingsrättens definitioner på flera punkter och har synpunkter på deras tolkning av rättspraxis.

Justitiekansler Anna Skarhed anser att målet är för komplicerat för att sammanfatta i några meningar.

– Det man kan säga är att det här är ett viktigt, principiellt och omfattande mål med många frågor. Därför är det viktigt att det prövas i högre rätt, säger justitiekansler Anna Skarhed till TT.

Samebyns renskötselområde

Att området är renskötselområde för samebyn råder ingen tvist om. I väldigt grova drag handlar överklagan om att markägaren, staten, inte anser att samerna ska ha ensamrätt till jakt och fiske på renskötselområdet. Man anser att det står i strid med grundläggande principer om utnyttjande av statens allmänna mark.

Staten anser inte heller att det ska vara upp till Girjas sameby att bestämma vilka som får jaga och fiska på området.

I Tingsrätten hänvisade Samebyn till att samerna är ett urfolk och var först på platsen, men det borde inte ha betydelse i målet, anser staten.

Om hovrätten tar upp ärendet för prövning återstår att se.