Fakta: Garanterar seriös insamling

I dag finns 422 organisationer som bedriver insamling med ett 90-konto. Kontona beviljas av Svensk insamlingskontroll och ska garantera att insamlingen är seriös. Bland annat måste minst 75 procent av de totala intäkterna gå till ändamålet.

Förra året samlades totalt 17,8 miljarder kronor in från allmänhet, myndigheter, organisationer och företag, en ökning med en miljard jämfört med året innan.

Räknar man bara allmänhetens bidrag landade de på totalt 6,2 miljarder kronor vilket är 331 miljoner mer än 2013.

Källa: Svensk insamlingskontroll

Allmänheten, myndigheter, organisationer och företag skänkte tillsammans en miljard mer till insamlingsorganisationerna med 90-konton 2014 jämfört med 2013, visar ny statistik från Svensk insamlingskontroll.

Ökningen har flera förklaringar, tror Maria Ros Jernberg, generalsekreterare för Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii). Hon nämner att många organisationer har satsat på att få in mer pengar. Skattereduktionen för bidrag har också påverkat.

– Sedan tror jag att människors medvetenhet om olika samhällsproblem och utmaningar vi står inför har ökat, säger Ros Jernberg.

Katastrofer brukar påverka resultatet, men det inträffade ingen sådan som riktigt kan förklara ökningen av bidrag 2014. Frågan är då vad vi kan vänta oss för resultat av 2015, när flyktingkatastrofen väckt starkt engagemang.

– Många organisationer jag pratat med tror på ett nytt rekord 2015. Men det man kan tänka på är att mycket av människors engagemang när det gäller flyktingkatastrofen också har handlat om insamling av kläder och gåvor av tid. Så det är svårt att bedöma hur den kommer slå igenom när det gäller insamlingen av pengar.