Området vid Björkhults glasbruk i Högsby kommun är det första glasbruksområde i Sverige som har sanerats från gifter, rapporterar Barometern.

Arbetet, bland annat med att schakta bort 28 000 ton utfyllnadsmassor, har nyligen avslutats. Det gjordes sedan studier påvisat att marken var förorenad av giftiga ämnen som arsenik, barium, bly och kadmium.

– Det var skitigare än man trodde från början, säger produktionschefen Johnny Palmberg på företaget som utfört arbetet till tidningen.

Det finns ett 50-tal förorenade tomter i Glasriket i Småland, och saneringen beräknas totalt komma att kosta kring en miljard kronor.