Fakta: Nytt stöd till glasögon för barn

Sedan den 1 mars får alla föräldrar som har barn med behov av glasögon bidrag av landstingen.

Stödet uppgår till minst 800 kronor som vanligtvis ges en gång per år eller vid förnyat recept.

För att få stöd behövs recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Tidigare fick föräldrar till barn under åtta år och barn med grava synfel bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Nu omfattas alla barn upp till 19 år.

Reformen kostar 120 miljoner kronor.

Mellan 150 000 och 170 000 barn uppskattas ha behov av glasögon.

Källa: Regeringen

I våras infördes en ny bestämmelse som innebär att landstingen ska subventionera köp av glasögon för barn och ungdomar upp till 19 års ålder. Stödet uppgår till 800 kronor och ges vanligen en gång per år eller vid förnyat recept.

Men enligt den ideella barnhjälpsorganisationen Majblomman har bara ett landsting lyckats administrera reformen som det var tänkt.

Överskrider ofta

I Kalmar har landstinget gjort en upphandling med ett antal optiker så att alla barn i regionen slipper betala för sina glasögon. I övriga regioner måste barnfamiljer lägga till egna pengar, eftersom priset för glasögon och synundersökning ofta överskrider bidraget.

– Tanken är att de 800 kronorna ska räcka till både synundersökning och valfria bågar och glas. Vår kartläggning visar att det är möjligt för landstingen att, genom att upphandla optiker, få pengarna att täcka hela kostnaden, säger Lena Holm, generalsekreterare på Majblomman.

Fler än vart tionde barn kan vara i behov av glasögon eller kontaktlinser. Det innebär uppemot 170 000 barn i åldrarna 8–19 år.

Konsekvensen av landstingens passivitet blir att barn fortfarande blir sittande i skolbänken utan glasögon, enligt Majblomman.

– De kan inte läsa eller ser inte tavlan, beroende på vilken synnedsättning de har. Det som händer är att de får huvudvärk, men det kan också bli så att man ger upp och kanske i stället börjar vara en stökig elev för att man inte hänger med, säger Lena Holm.

Kallar till möte

Barnminister Åsa Regnér (S):

– Om den här rapporten stämmer gör det mig väldigt upprörd. Syftet med reformen är att minska ekonomiska skillnader mellan barnfamiljer och att bidra till att alla barn oavsett bakgrund har samma möjligheter att läsa läxor, se vad som skrivs på tavlan eller delta i fritidsaktiviteter, säger hon.

Åsa Regnér tänker nu kalla landstingen till sig för samtal om bidraget.

– Majblomman menar ju att det är fullt rimligt att upphandla för 800 kronor. Min absoluta avsikt är att det här ska komma dem till del som det var tänkt för, säger Åsa Regnér.