Fakta: Glasögonstöd för barn

Sedan den 1 mars ska alla föräldrar som har barn med behov av glasögon kunna få bidrag av landstingen.

Stödet uppgår till minst 800 kronor som vanligtvis ges en gång per år eller vid förnyat recept.

För att få stöd behövs recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Tidigare fick föräldrar till barn under åtta år och barn med grava synfel bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Nu omfattas alla barn upp till 19 år.

Reformen kostar 120 miljoner kronor.

Mellan 150 000 och 170 000 barn uppskattas ha behov av glasögon.

Källa: Regeringen

Landstingen ska kunna subventionera köp av glasögon för barn och ungdomar genom ett stöd på 800 kronor.

Så var det tänkt att bli tack vare en ny bestämmelse sedan i våras, något som dock har misslyckats.

Den ideella barnhjälpsorganisationen Majblomman har kunnat visa att endast ett landsting, Kalmar, lyckats administrera reformen som det ursprungligen var tänkt.

Blev upprörd

Därför har nu regeringen fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att förutom kartläggningen undersöka vilken effekt landstingens utformning av bidraget har för den enskilde.

– Jag blev upprörd över att det framkom att flera landsting inte hade brytt sig om att använda pengarna på ett aktivt sätt utan det mera slutat med en branschsubvention snarare än att man såg till att man kunde ansöka om de här medlen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) till TT.

Slutredovisas nästa höst

Hon ska snarast möjligt följa upp saken genom att träffa landstingen:

– Vissa landsting har talat om att det var så lite pengar och att de var öronmärkta. Man har uttryckt sig lite slarvigt och på gränsen till arrogant. För ett barn vars föräldrar inte har betalningsförmåga, tror jag verkligen det spelar roll. Det här är något som gynnar barnen och familjerna och det ska man inte sätta sig över.

Socialstyrelsens uppdrag ska slutredovisas den 2 oktober 2017 och med en första delredovisning den 16 december 2016.