Glutenintolerans

Att vara glutenintolerant innebär att glutenproteinet (som finns i vete, korn och råg) drar i gång en inflammation i tunntarmens slemhinna. Tarmluddet skadas och förmågan att ta upp vitaminer, mineraler och annan näring förstörs.

Vid misstanke om celiaki (glutenintolerans) så är första steget ett blodprov. Om resultatet tyder på glutenintolerans tas i normalfallet sedan ett vävnadsprov (biopsi) i tunntarmen för att få en slutlig diagnos. För att blodprovet ska ge korrekt resultat är det dock viktigt att inte redan ha börjat med glutenfri kost, för då sjunker markören.

Sjukdomen kan bryta ut i vilken ålder som helst. Ärftligheten är hög och risken är 15 procent att få celiaki om någon annan i familjen har sjukdomen.

Källa: Celiakiförbundet och Anneli Ivarsson, Umeå universitet.

Allt fler blir glutenintoleranta i Sverige. Ökningen sker främst bland barn i åldrarna 2 till 15 år. En ny studie kan ha svaren till varför.

– Glutenintolerans kan kopplas till bland annat kejsarsnitt, säger Fredinah Namatovu, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Om ett barn föds genom kejsarsnitt exponeras det inte för mag- och tarmkanalens bakterieflora, förklarar Namatovu.

– Floran har visat sig bygga upp immunförsvaret.

Studien inkluderar 1,9 miljoner barn födda mellan 1991 och 2009. Resultaten visar också att det finns en mindre risk för glutenintolerans om man föds på vintern.

– Barn som föds på våren, sommaren och hösten utsätts för virusinfektioner, som exempelvis RS-virus, rotavirus och influensa vid en ålder då immunförsvaret är i en viktig fas. Att utsättas för virusinfektioner kan störa immunförsvarets utveckling.

Barn till mödrar över 35 år löper mindre risk.

– De tenderar att introducera gluten successivt i små mängder till barnet, vilket har visat sig minska risken.

Och ju lägre inkomst mamman har desto större risk är det att barnet utvecklar glutenintolerans.

– Det kan kopplas till livsstil, att de inte lyssnar på livsmedelråd.