Stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner kubikmeter skog. De mest omfattande skadorna har drabbat Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Halland, enligt Skogsstyrelsen.

Värdet på den fällda skogen är svårt att fastställa. Skulle träden stått kvar och avverkats i ordinarie ordning hade de kunnat inbringa omkring en miljard kronor. Det stormfällda virket är dyrare att ta hand om, enligt skogschef Göran Örlander på skogsbolaget Södra.

Jämfört med stormen Gudrun 2005 var Gorm beskedlig. Då fälldes 75 miljoner kubikmeter skog.