Fakta: Försvarsöverenskommelsen

I Försvarsöverenskommelsen från april 2015 ingår en ny stridsgrupp och garnison på Gotland. Notan landar på 780 miljoner kronor.

I överenskommelsen ingick S, MP, M, KD och C.

Beslutet innebar också bland annat att försvarsanslagen under 2016–20 ökar med i snitt 2 miljarder kronor per år.

I höjningen ingår en omfördelning från internationella insatser.

– Vi kommer att klara det här, säger Urban Karlström, generaldirektör för Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Hösten 2017 ska verksamheten vara i gång i den nya garnisonen vid Tofta söder om Visby. Projektet presenterades på en pressträff på fredagen. Tidsramen är enligt Klarström "väldigt tajt".

Regeringen ska först besluta om investeringen på 780 miljoner kronor, bygglov ska sökas och få godkänt, byggnader upprättas, med mera.

– Det är ett utmanande projekt. Det är första gången på decennier som det byggs en ny garnison, säger Karlström.

Anläggningen ska vara funktionell, modern, ta hänsyn till miljön och drivas med solel.

Att det är så bråttom beror på politikerna. Garnisonen på Gotland, med ett stridsvagnskompani och ett mekaniserat kompani, är prioriterad i den försvarsöverenskommelse som regeringspartierna och Allianspartierna (förutom L) ingick för ett år sedan.

– Det går enligt plan, säger Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer.

Myndigheten ska också hinna utbilda soldaterna. Det mekaniserade kompaniet med 168 anställda och 15 fordon stationeras permanent, medan stridsvagnskompaniet får tio fordon och 120 anställda som är där tidvis.