Granskningen har gjorts med en så kallad "skrapning", som innebär att internet söks igenom för att upptäcka sexannonser, men också genom intervjuer med aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som sålt sexuella tjänster.

Bland annat har man upptäckt fall där flyktingbarn har varit inblandade.

– Om det är så att man vill köpa sexuella tjänster i vår region så är det inga svårigheter att göra det. Det tyder på att det finns en ganska omfattande marknad. I konkreta siffror har vi fått upp ett sextiotal annonser i regionen, säger Eva Norlin, koordinator mot prostitution och människohandel i region Nord, till SVT Nyheter Västerbotten.

Prostitutionen, som tycks förekomma uteslutande på nätet, är vanligast i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå.

Sedan 2009 har alla 21 länsstyrelser i Sverige i uppdrag att stärka den regionala samverkan för att motverka prostitution och människohandel. Den 1 december offentliggörs kartläggningen för norrlänen i samband med en temadag i Luleå, skriver Sundsvalls Tidning.