På två årtionden har antalet Monarkfjärilar som övervintrar i Mexiko minskat med 90 procent. I februari förra året gick USA, Mexiko och Kanada samman för att skydda arten och samarbetet har burit frukt.

– Vi beräknar att tre till fyra gånger fler fjärilar kommer att anlända jämfört med förra året, sade Mexikos miljöminister Rafael Pacchiano, som tillsammans med USA:s inrikesminister Sally Jewell höll presskonferens i naturreservatet Piedra Herrada.

Monarkfjärilen flyttar varje år upp till 400 mil från vintervistet i Mexiko till USA och Kanada där den fortplantar sig. Runt 1990 beräknades det finnas en miljard monarkfjärilar men för två år sedan bedömdes antalet ha minskat till cirka 35 miljoner.

Illegal skogsavverkning i Mexiko och ogräsbekämpning i USA mot de sidenörtsväxter den lever av i Nordamerika har kraftigt decimerat arten. En rad åtgärder, bland annat utökade naturreservat i Mexiko och återplantering av sidenörtsväxter i USA har haft positiva resultat.