Gränspolisen i region syd ska fördubbla sin bemanning. Bakgrunden är att myndigheten inte ser några tecken på att flyktingströmmen kommer att minska inom överskådlig framtid.

Framför allt behöver styrkan till så kallade verkställighetsärenden förstärkas. Med andra ord det arbete polisen utför när nyanlända fått beslut från Migrationsverket om att de saknar asylskäl och ska avvisas.

– Vi ska öka antalet verkställigheter. Och med tanke på den mängden människor som kommit in och som inte har rätt att vistas i riket kommer vår arbetsbelastning att bli större, säger Anders Matsson, chef för gränspolisen i region syd

Förstärkningen innebär att ny personal måste rekryteras, något som görs både internt och externt. Rekryteringsarbetet väntas vara klart inom några månader.