Anledningen är ett förbud för gravida flickor att gå i de vanliga skolorna som infördes 2010 med argumentet att de kan utöva dåligt inflytande på icke-gravida flickor.

När skolorna, som stängdes förra sommaren för att begränsa spridningen av ebola, öppnade i april igen bekräftade regeringen i ett uttalande att förbudet fortfarande gäller. Enligt Amnesty utestängs gravida flickor i nuläget även från två stora examineringsprov som är avgörande för att kunna komma vidare till högre utbildning.

Skolflickor vittnar för människorättsorganisationen om hur en del skolor utför förnedrande fysiska "tester", som att känna på elevers bröst och magar, för att avgöra om de är gravida.

Nyligen har alternativa skolor för gravida elever öppnats för att flickorna ska kunna få utbildning. Men Amnesty, som menar att uppdelningen bidrar till ökad stigmatisering, uppmanar regeringen att göra det möjligt att välja det vanliga skolsystemet för den som vill.

Under ebolautbrottet ökade tonårsgraviditeterna i Sierra Leone, delvis som ett resultat av övergrepp och avsaknad av preventivmedel och sexualrådgivning, enligt Amnesty.