Fakta: Zikaviruset

Zikaviruset smittar via vissa myggarter och misstänks också kunna överföras via sexuella kontakter. Ett sådant fall ska ha upptäckts i USA.

Viruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Bakgrund: Kampen mot Zika

1974: Zikaviruset isoleras för första gången i skogen Zika i Uganda. Det förekommer länge främst i Afrika, med mindre utbrott i Asien.

2007: En zikaepidemi bryter ut på ön Yap i Micronesien. Nära 75 procent av befolkningen drabbas, enligt WHO.

Mars 2014: Flera fall av zikavirus rapporteras från Påskön, Chile. I maj året därpå bekräftar Brasilien att viruset sprids i nordöstra delen av landet.

Sedan dess har viruset spritts till minst 20 länder i Latinamerika och Karibien.

Dagen före julafton 2015: Åtta månader före OS, deklarerar guvernören i Rio de Janeiro att krisläge råder inom sjukvården. Zika bidrar till detta.

I slutet av januari 2016: Brasilien beslutar att över 200 000 soldater ska gå från hus till hus för att bekämpa viruset. Myggmedel ska delas ut till omkring 400 000 gravida kvinnor.

I januari framkommer att en svensk kvinna smittats av zika under en resa i juli 2015, men återhämtat sig väl. Även andra länder i Europa rapporterar fall.

WHO uppskattar att upp till fyra miljoner människor kan komma att smittas av viruset, men risken för spridning till norra Europa anses nästan obefintlig.

Den 30 januari: Colombia meddelar att över 2 000 gravida kvinnor i landet smittats av viruset.

Den 1 februari: WHO klassar zikaviruset som ett internationellt nödläge för internationell folkhälsa. Brasilien uppmanar gravida att inte resa till landet under OS.

Den 2 februari: den franska läkemedelsjätten Sanofi uppger att forskning inletts för att ta fram ett vaccin mot det myggburna zikaviruset. USA rapporterar att ett fall av viruset ska ha överförts sexuellt. WHO avråder från att människor som rest i områden och länder som drabbats hårt av zikaviruset ska få ge blod.

WHO varnar för att myggor som sprider viruset kan bli aktiva i Europa till våren och sommaren.

Den 4 februari: Den svenske myggforskaren Jan Lundström ska resa till Brasilien för att delta i en internationell expertgrupp i kampen mot zikaviruset.

Den 5 februari: Det kommer uppgifter om att tre smittade personer i Colombia avlidit efter att ha drabbats av hjärnskador. WHO vädjar om nya bidrag på 25 miljoner dollar för att stoppa virusets spridning.

Den 17 februari: Region Jönköping avråder gravida kvinnor från att resa till områden med zikaviruset. Folkhälsomyndigheten säger att det inte är aktuellt med någon nationell avrådan.

– Vi vill med det här skriftliga beskedet ge tydligt stöd till barnmorskor och läkare som pratar med kvinnor som är fundersamma hur de ska göra, säger Malin Bengnér, biträdande smittskyddsläkare i region Jönköping, till TT.

Varken WHO eller Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC avråder uttryckligen gravida från att resa till drabbade områden, men uppmanar dem att bedöma riskerna i samråd med sjuvården och "överväga att skjuta upp resan". Rekommendationen gäller även dem som planerar graviditet.

Inte aktuellt

Liknande formuleringar finns i den svenska Folkhälsomyndighetens information. Gravida kvinnor uppmanas att rådgöra med sin läkare och sedan ta ställning till om resan ska skjutas upp. En nationell avrådan kan utfärdas av utrikesdepartementet, men i nuläget är det inte aktuellt.

– Vi förlitar oss på de uppgifter vi får från Folkhälsomyndigheten, säger Cecilia Gillberg, vid UD:s pressavdelning.

Folkhälsomyndigheten anser att besluten ska fattas i diskussioner mellan resenärer och hälso- och sjukvårdspersonal.

– Vi har tagit fram ett informationsunderlag. Sedan kan man ha en personlig diskussion tillsammans med exempelvis läkare eller barnmorska och ta ett eget beslut. Det går inte att vara kategorisk och säga att dit ska ni absolut inte resa. Vi vet ju inte hur riskerna ser ut överallt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

Vänta med graviditet

TT: Hur ser du på att en region nu går ut och ger lokala rekommendationer?

– Jag har inga problem med det. Det bygger ju på vårt underlag.

TT: Har du hört talas om någon annan region i landet som utfärdat egna rekommendationer?

– Nej, det känner jag inte till.

Smittskyddsläkarna i Jönköping rekommenderar också, liksom Folkhälsomyndigheten, kvinnor att som en extra försiktighetsåtgärd avvakta 28 dagar efter hemkomst från de drabbade områdena med att försöka bli gravid. På regionens hemsida påpekar smittskyddsenheten att det är en "lokal rekommendation då nationella myndigheter så som Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet valt att inte ta ställning".

– I Sverige har Folkhälsomyndigheten ingen tradition att ge reseråd. Vi kände därför ett behov av att sätta ned rekommendationerna på pränt som ett stöd för resenärer och vårdpersonal, säger Malin Bengnér.