Minst sex människorättsaktivister har gripits inför årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989, enligt organisationen Weiquanwang.

Anhöriga till offer för massakern säger att de övervakats av myndigheterna inför årsdagen, bland annat när en grupp mödrar till offren besökte en kyrkogård i Peking på lördagen.

– Vi har varit under övervakning sedan förra veckan. 30 civilklädda polismän befann sig på kyrkogården, säger Zhang Xianling, vars 19-åriga son dödades på torget.

Nästan 30 år efter massakern är det fortfarande förbjudet att diskutera ämnet i Kina. Hundratals människor, enligt vissa tusentals, dödades när militären slog till mot de fredliga demonstrationerna på Himmelska fridens torg.