– På en hel del håll måste man bygga nya skolor.

Roy Melchert, Sverige kommune roch landsting.

Fakta: Grundskolans elever

Antalet elever som börjar i årskurs 1 är fler än de som slutar 9:an. Samtidigt tillkommer elever i alla årskurser.

Elevökningen sedan 2010/11 är 100 000. Beräknat utifrån folkbokförda barn fortsätter elevantalet att öka.

56 procent av de drygt 250 000 elever som är berättigade till hemspråksundervisning utnyttjar möjligheten.

Antalet elever som deltog i svenska som andraspråk var i höstas nästan 97 000, 10 000 fler än läsåret före.

Källa: Skolverket

På fem år har antalet elever i grundskolan ökat med 100 000, varav en tredjedel detta läsår, visar nya siffror från Skolverket.

Noteringen på totalt 985 000 elever bygger dock på elevantalet vid ett givet datum i höstas, och är redan gammal. Många asylsökande och flyktingar har tillkommit, i alla årskurser samtidigt.

Många nya skolor

– På en hel del håll måste man bygga nya skolor, konstaterar Roy Melchert, som jobbar med skolfrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Organisationen efterlyser en jämnare fördelning av asylsökande och flyktingar i landet, och vill samtidigt öka möjligheterna till flexibla lösningar som fjärrundervisning och halva skoldagar för asylsökande elever.

– Att kunna erbjuda skolgång som uppfyller alla krav från början kan vara väldigt svårt, i vissa fall helt omöjligt. Då är det bättre att ha för- och eftermiddagsgrupper och ge dem lite undervisning istället för ingen alls, säger han.

Lärare som trollar

Lärarförbundet håller med SKL om problemen med den ojämna fördelningen, där vissa kommuner knappt berörs medan andra får ta hand om hela den ökade elevtillströmningen.

– Vi har lärare som inte märker så mycket av det, och andra som verkligen försöker trolla med knäna för att kunna erbjuda en så bra och kvalitativ verksamhet som möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

– Utökningen av nya elever ökar verkligen pressen på de politiska beslutsfattarna att komma till rätta med lärarbristen och lärarnas arbetssituation. Det är hög tid att ta i med krafttag och komma tillrätta med den, annars har vi en katastrof, säger hon.