Fakta: Så utses FN:s generalsekreterare

Enligt tradition utnämns generalsekreteraren för ett femårsmandat och kan bli omvald en gång, men detta omnämns inte i stadgarna. Ett förslag som har cirkulerat är att fastslå en period om sju år för att slippa omvalsproceduren.

Det formella beslutet fattas av FN:s generalförsamling men valet sker alltid på grundval av säkerhetsrådets rekommendation. En kandidat måste ha stöd av minst 9 av rådets 15 medlemmar.

Säkerhetsrådet genomför ett antal omröstningar, så kallade straw polls, för att enas. Valet kan i princip utsättas för veto om någon av de permanenta medlemmarna – Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien – skulle motsätta sig en viss kandidat.

Generalsekreteraren ska enligt FN-stadgan vara världsorganisationens högsta verkställande tjänsteman och den som uppmärksammar säkerhetsrådet på viktiga frågor. Han eller hon ska stå som symbol för FN:s ideal och vara talesperson för världens folk, särskilt de fattiga och utsatta.

Av tradition roterar posten bland världsdelarna. Sverige har haft en generalsekreterare, Dag Hammarskjöld 1953-61. Jan Eliasson är FN:s nuvarande vice generalsekreterare.

Källa: FN med flera

FN:s säkerhetsråd lutar fortfarande åt att rekommendera Portugals förre premiärminister António Guterres som FN:s nästa generalsekreterare.

Guterres, som tjänstgjort som FN:s flyktingkommissarie i 10 år, fick 11 av 15 medlemmars stöd under den tredje informella omröstningen i säkerhetsrådet.

Det är tredje gången som 67-åringen, en av elva kandidater, får störst stöd i kampen om att efterträda Ban Ki-moon, som avgår den 31 december efter tio år på den eftertraktade posten.

Säkerhetsrådet genomför ett antal omröstningar, så kallade straw polls, för att enas innan den lägger fram en kandidat, möjligen i oktober, som ska godkännas av generalförsamlingen.