Fakta: Yrkesprogram tappar
00#0000000Elever i årskurs 1 hösten 2015Förändring åk 1 2014–2015Samtliga elever (år 1–3)

Yrkesprogram: 31 500 –1 700 94 400

Högskoleförberedande program: 63 700 –100 184 100

Introduktionsprogram: 26 600 2 500 41 100

TOTALT 121 800 700 319 600

Källa: Skolverket

Språkintroduktion har tonvikt på svenska språket och förbereder elever så att de kan gå vidare till ett ordinarie gymnasieprogram. Denna höst går 12 300 elever på språkintroduktion i årskurs 1, vilket är 2 100 fler än förra året – en ökning med 21 procent. Ökningen speglar flyktingsituationen, med många ensamkommande i gymnasieålder.

Med tanke på att Skolverkets statistik speglar läget den 15 oktober, alltså för en månad sedan, talar allt för att språkintroduktion kommer att växa ytterligare. Det sätter gymnasieskolorna på prov.

– Vi vet ju att en del har svårigheter att hitta behöriga lärare i svenska som andraspråk, säger undervisningsråd Christina Pontis vid Skolverket.

Å andra sidan har regeringen aviserat en lagändring så att skolor lättare ska kunna använda sig av fjärrundervisning, där lärare undervisar via länk.

Totalt går 320 000 elever i gymnasieskolan (årskurs 1–3) detta läsår, en minskning med 1,3 procent jämfört med förra året. Ungdomskullarna har minskat ett antal år, men utvecklingen är på väg att vända. I årskurs 1 märks nu en liten ökning, vilket förklaras med tillströmningen till språkintroduktion.