Så många har varit med om ett missfall

Har du eller din partner varit med om ett missfall någon gång? 

I nuvarande eller tidigare relation.

Ja: 22 procent

Nej:72 procent.

Vet ej/Vill ej svara: 6 procent. 

Så många berättade

Personer som svarade att de varit med om missfall fick frågan: Berättade du för någon om missfallet efteråt? 

Ja: 79 procent.

Nej: 21 procent. 

Källa: Yougov på uppdrag av Metro. 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-19 september 2016 har sammanlagt 1523 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen. 

Det är svårt att säga exakt hur många graviditeter som slutar med missfall och det finns troligtvis ett stort mörkertal, uppger Helena Kopp Kallner  som är gynekolog på Danderyds sjukhus. Men de flesta uppgifterna pekar på att cirka 10–20 procent av alla kända graviditeter avslutas i missfall.

– Mellan en av fem till en av sex graviditeter slutar i missfall, säger hon.

LÄS MER: Sara födde sitt döda barn i vecka 20

I en Yougov-undersökning som gjorts på uppdrag av Metro uppger 22 procent att de själva eller deras partner varit med om ett missfall någon gång i nuvarande eller tidigare relation.

Trots att missfall är vanligt upplever Helena att många känner skam och att få pratar om missfall. Enligt Yougov uppger två av tio som varit med om ett missfall att de aldrig berättat för någon.

– Det är inte farligt eller onaturligt att vara med om ett missfall och för de allra flesta är det ingen katastrof. Se missfallet som en bekräftelse på att du kan bli gravid, säger Helena.

Att det fortfarande är få som pratar om missfall tror hon beror på två saker. Dels att man förr sa att man inte skulle berätta om en graviditet förrän i vecka tolv och dels kulturen i samhället att man bara berättar om det som är bra.

– Vi ser bara facebookinlägg om att folk är gravida men aldrig om att någon fått missfall, säger hon.

Först efter tre missfall på raken får par som försöker få barn genomgå en undersökning. Enligt Helena är det ovanligt med missfall efter att läkare kunnat se hjärtaktivitet.

LÄS MER: Därför vill jag prata om mina sex missfall

– Oftast upplever partnern sorgen på samma sätt som kvinnan och nästan ännu mera eftersom de tycker så synd om kvinnan. Mitt råd är att stötta och peppa varandra att försöka igen. Vill man ha barn måste man våga försöka, säger hon.

Att kroppen måste vila innan man försöker igen är en myt enligt Helena. Efter den första mensen är det bara att köra. Att du ska vänta till dess beror endast på att det då blir lättare att datera graviditeten.

Vid alla missfall erbjuds par samtal med kurator. Men Helena upplever att de flesta söker stöd bland sina närstående.