Föräldrarna anser att köttet slaktats enligt muslimsk sed och därför strider mot lagens krav på att skolmåltiden ska vara icke-konfessionell.

Inspektionen konstaterar dock i sitt beslut att skollagen inte reglerar vilken slaktmetod som ska användas för det kött som serveras, rapporterar lantbrukstidningen ATL.