Nästan var femte svensk över 60 år drabbas av benartärsjukdom, den tredje vanligaste orsaken till hjärt- kärlkomplikationer i världen.

Men häften av de drabbade får inte den behandling som rekommenderas internationellt, vilket leder till ökat lidande och att människor dör i förtid, skriver tre överläkare på DN debatt.

Läkarna vill att det införs tydliga rekommendationer i Sverige och att vårdpersonal utbildas i sjukdomen.