Nära 32 000 medelålders och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län fick 1997 besvara en omfattande kost-, hälso- och livsstilsenkät. Utifrån svaren har forskarna kunnat se hur väl kvinnorna då levde upp till ett antal internationella rekommendationer för att förebygga cancer.

Under de 15 år som kvinnorna följdes insjuknade cirka 4,5 procent i bröstcancer – andelen som insjuknade var dubbelt så hög bland dem som hade fått lägre poäng rörande mat- och livsstilsfaktorer som skyddar mot cancer.

– Våra resultat ger ytterligare stöd för att internationella rekommendationer för att förebygga cancer verkligen fungerar. Genom att sprida information om dem till allmänheten borde förekomsten av bröstcancer i samhället kunna minska, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska institutet, som är en av forskarna i studien, till tidningen.

Studiens publiceras i facktidskriften International Journal of Cancer.