Många liv skulle kunna räddas med en ännu lägre blodtrycksrekommendation än i dag. Det visar en studie som publiceras i forskningstidskriften the Lancet.

Patienter med hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom eller diabetes har mest att tjäna på en sänkning.

Sju enheter lägre blodtryck skulle minska risken för hjärtinfarkt med 14 procent och ge 25 procent lägre sannolikhet för stroke.

Forskarna är kritiska till att det skett höjningar av flera ledande kliniska riktlinjer om vilket mål man ska sikta på för blodtrycket.

– Våra resultat visar tydligt att ett lägre blodtryck än nuvarande rekommenderade mål leder till bättre hälsa för patienterna, säger Anthony Rodgers, professor i global hälsa i Sydney och huvudförfattare till studien, till tidskriften.

Forskarna vill nu att de kliniska riktlinjerna ändras.