Det kommer att bli halt på vägarna i stora delar av Sverige under det närmaste dygnet.

En kall natt i kombination med risk för regn gör att det kan bli halt på vägbanorna från norra Svealand och norrut på morgontimmarna under fredagen.

Senare på fredagen väntas det bli halt i merparten av Norrland. Bland annat finns en risk för snöhalka i de västra delarna av Norrland, enligt Trafikverkets halkriskkarta.

– Det är ju snö på väg in längre norröver, säger Jesper Blomster, meteorolog vid SMHI.