Sju städer i Sverige ska få dela på drygt 540 miljoner kronor från Trafikverket för att skapa hållbara stadsmiljöer.

Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund ska nu använda pengarna till bland annat att öka bostadsbyggandet och utveckla kollektivtrafiken och minska klimatpåverkan.

Stödet är en del av regeringens stadsmiljöavtal där man avsatt två miljarder kronor.