Fakta: Några tolkar har fått asyl

Den svenska Isafstyrkan använde lokalanställda tolkar i Afghanistan 2006–2014 för att kunna göra sig förstådda hos civilbefolkningen, de afghanska säkerhetsstyrkorna och lokala myndighetspersoner.

I juli 2012 lämnade 24 av tolkarna in en gemensam ansökan om asyl på den svenska basen i Mazar-e-Sharif. Tolkarna bad att få uppehållstillstånd i Sverige i samband med att de svenska militärerna åkte därifrån.

Ett antal afghanska tolkar som lyckats ta sig till Sverige har tidigare beviljats asyl. Men ett 20-tal tolkar finns kvar i Afghanistan eller har lyckats fly till något av grannländerna. Hittills har Migrationsverket nekat dem uppehållstillstånd i Sverige.

I början av veckan slog Migrationsdomstolen i Malmö fast att tre av tolkarna har en särskild anknytning till Sverige genom sitt arbete. Dessutom slog domstolen fast att tolkarna är utsatta för säkerhetsrisker och att Europakonventionen kan tillämpas på deras fall.

Hamid heter egentligen något annat. För att skydda honom har TT valt att fingera hans namn, och vi väljer också att inte berätta var i Afghanistan han uppehåller sig.

– Jag är alltid rädd att någon ska komma hit och döda mig, säger han.

Under sex år arbetade Hamid med att hjälpa svenska soldater att göra sig förstådda och undvika faror i sitt hemland.

– Sida vid sida arbetade jag och den svenska armén. Jag har patrullerat med dem i de norra provinserna. Jag har åkt med dem i fordon och vandrat till fots. Överallt har jag hjälpt svenskarna att prata med myndighetspersoner och lokalbefolkningen. Därför är jag också igenkänd, och det gör att jag nu fruktar för min och min familjs säkerhet.

Sämre och sämre

Hamid beskriver situationen i Afghanistan som "sämre och sämre" för varje dag.

– Maktdelningen och konflikten mellan president Ghani och chefsministern Abdullah banar väg för upprorsmännen, särskilt talibanerna, i olika delar av landet. Bristen på jobb och möjligheter gör att folk ansluter sig till talibanerna medan andra försöker fly.

Hamid och andra tolkar som stannat i Afghanistan har i flera års tid försökt att få uppehållstillstånd i Sverige. Men Migrationsverket har sagt nej med hänvisning till reglerna.

I början av veckan slog dock Migrationsdomstolen i Malmö fast att Europakonventionen för mänskliga rättigheter gäller och att tre av tolkarna ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket vill inte berätta om det kommer att överklaga beslutet till högre instans eller nöja sig med domstolens besked.

"Anser våra jurister att regelverket innebär en viss sak driver vi såklart frågan vidare för att få fram ett prejudikat", skriver Olaf Zobel på Migrationsverkets presstjänst i en kommentar.

Hoppas på hjälp

Enligt Hamid har han och andra tolkar fått rådet av Migrationsverket att ta sig till ett annat land och söka uppehållstillstånd via FN:s flyktingorgan. Han berättar att någon lyssnade på rådet och for till Kazakstan.

– Där gav de honom beskedet att han skulle åka tillbaka hem.

Svenska militären, liksom regeringen, har legat lågt med kommentarer kring de afghanska tolkarnas situation.

– Jag hoppas att de hjälper oss innan något händer oss, säger Hamid

Han påpekar att minst en av de afghanska tolkarna dödades under sitt arbete för svenskarna.

– Vi riskerade livet då, och våra liv är i fara nu, säger Hamid.…