Bakgrund: Dag Hammarskjöld

Föddes i en adlig familj i Jönköping 1905. Växte upp i Uppsala där hans far var landshövding.

Blev docent i ekonomi 1933. Arbetade inom både finans- och utrikesdepartementet.

Valdes 1953 till FN:s generalsekreterare. Blev en mycket aktiv, initiativrik och respekterad sådan. Har bland annat skapat FN:s första fredsförband, de blå baskrarna.

Var fortfarande generalsekreterare när han 56 år gammal dog i flygkraschen i Ndola i dåvarande Nordrhodesia 1961. Han var då på väg för att medla i Kongokrisen. Tilldelades Nobels fredspris postumt.

Hammarskjöld är även känd som en mystiker. Han skrev boken Vägmärken och inrättade ett meditationsrum i FN-skrapan i New York.

Dag Hammarskjöld omkom i samband med en flygkrasch i Zambia (dåvarande Nordrhodesia) 1961. Men vad som egentligen hände i samband med FN:s svenske generalsekreterares död har varit föremål för utredningar, spekulationer och konspirationsteorier sedan dess.

För 18 år sedan offentliggjordes kopior av dokument som pekade mot att en paramilitär grupp i Sydafrika under den dåvarande apartheidregimen kan ha planerat dådet med stöd av USA:s underrättelsetjänst CIA, den brittiska säkerhetstjänsten och ett belgiskt gruvbolag. CIA har förnekat inblandning i händelsen.

Dokumenten var dock kopior och äktheten har inte kunnat fastställas. Men sedan FN-chefen Ban Ki-Moon tillsatt en expertpanel för att undersöka bevismaterial kring orsaken till flygkraschen har originalen hittats i Sydafrika, skriver Aftonbladet med hänvisning till tidningen Foreign policy.

Källor till tidningen uppger att Ban Ki-Moon ska tillsätta en utredning för att klargöra sanningshalten i dokumenten, och undersöka om de kan vara förfalskade.

En utredning genomförd av Nordrhodesia kom fram till att flygkraschen, i vilken totalt 16 personer omkom, orsakades av ett misstag från pilotens sida. En senare FN-utredning gav däremot inget tydligt svar på vad som inträffat.