Fakta: Omstridd kirurg

Kirurgen Paolo Macchiarini gjorde sig ett namn, bland annat via publiceringar i den vetenskapliga tidskriften Lancet, efter att ha transplanterat konstgjorda luftstrupar. Tre av operationerna gjordes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men flera patienter dog och snart uppstod misstankar om forskningsfusk. Det visade sig också att Paolo Macchiarini inte hade sökt om etiskt tillstånd.

Den oberoende utredning som först tillsattes bekräftade misstankarna, men KI:s rektor Anders Hamsten valde att bortse från utredarens slutsats och friade i fjol kirurgen från fuskmisstankarna. Det faktum att etiska tillstånd saknades förklarades med att operationerna var att betrakta som sjukvård, inte forskning, trots att dessa publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Sedan dess har en ny utredning av KI tillsatts. Den ska ledas av juristen Sten Heckscher. Även Karolinska universitetssjukhuset har nu tillsatt en utredning som ska ledas av Kjell Asplund.

En brottsutredning pågår också mot kirurgen, som misstänks för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin samt ordförande i Smer, Statens medicinsk-etiska råd. Han har även varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Asplund ska själv utse de experter som ska ingå i utredningen som finansieras av Stockholms läns landsting.

Kjell Asplund ska utreda omständigheterna när tre patienter genomgick luftstrupsoperationer vid Karolinska universitetssjukhuset 2011 och 2012. Två av patienterna dog och den tredje, en turkisk medborgare, vårdas fortfarande i USA i väntan på en transplantation av en donerad luftstrupe.

– Mitt uppdrag är att ta reda på vad som hänt och se om det finns några lärdomar att dra av det och i så fall föreslå förbättringar, säger Asplund till TT.

Ändrade sig

TT: Vad blir din första åtgärd?

– Jag ska utse en grupp som alla ska hämtas utanför sjukhuset. Den ska innehålla en jurist som är duktig på hälso- och sjukvård, en patientrepresentant och en erfaren chefläkare, säger Kjell Asplund.

Till en början skulle granskningen av operationerna ledas internt, av sjukhusets chefläkare Nina Nelson Follin. Men efter bitsk kritik ändrade sig sjukhuset och uppgav att granskningen skulle bli helt extern.

– Vi fick många kloka synpunkter och det blir bättre så här. Kjell Asplund är en auktoritet med en extraordinär kompetens. Det finns ingen bättre, säger Nina Nelson Follin.

Efter operationerna, som leddes av kirurgen Paolo Macchiarini, vid tiden anställd på sjukhuset, väcktes frågor om var gränsen går mellan sjukvård och forskning. Bland annat saknades etiskt tillstånd, något som förklarades med att det handlade om sjukvård, inte forskning.

Två utredningar

En utredning av Paolo Macchiarinis verksamhet pågår även vid Karolinska institutet där Macchiarini fortfarande är anställd som professor. Denna utredning leds av juristen Sten Heckscher.

TT: Finns det inte en risk med två separata utredningar, att ni missar saker i gränslandet mellan institutet och sjukhuset – eller att de båda skyller på varandra?

– Jag tror det kommer att gå bra att hålla isär; vad som hände på sjukhuset respektive Karolinska institutet. Och vi kommer att ha kontakt med Sten Heckscher.