Män som lämnar Sverige gör det för att arbeta, kvinnor är medföljande eller flyttar för att leva med sin partner eller släkt som redan finns i det andra landet.

Det är en av de bilder som framträder i boken Svenska utlandsröster, som baseras på en SOM-undersökning till svenskar utomlands.

Könsskillnaderna beskrivs som slående, likaså den upplevda lyckan hos gruppen utlandssvenskar. 51 procent är mycket nöjda med tillvaron, jämfört med 38 procent i motsvarande grupp på hemmaplan.

Över 50 000 människor väljer varje år att flytta från Sverige. De har överlag högre utbildning och jobbpositioner än jämnåriga i hemlandet.

Undersökningen bygger på svar från 2 668 personer bosatta i 103 länder. Drygt 60 procent av dem kan tänka sig att flytta tillbaka.