Fakta: Mycket plast i haven

Baserat på tillgänglig forskning så beräknas det i dag finnas över 150 miljoner ton plaster i haven.

Produktionen av plast har ökat från 15 miljoner ton 1964 till 311 miljoner ton 2014.

Under de kommande 20 åren väntas produktionen fördubblas från nuvarande nivå.

2050 beräknas en femtedel av all olja som produceras gå till produktion av ny plast.

Källa: Ellen MacArthur Foundation

Om inget görs åt problemet kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050, slår den brittiska världsomseglaren Ellen MacArthurs välgörenhetsstiftelse fast i en rapport, som presenterades under Världsekonomiskt forum.

– Det är oerhört skrämmande och visar på vikten av att vi vänder skutan redan nu, säger Johanna Eriksson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, till TT.

Nederländaren Boyan Slat såg problemet under ytan och ville göra något åt det. Med hjälp av gräsrotsfinansiering tog projektet The Ocean Cleanup fart. På nätet spreds projektet och pengar började även komma in från större finansiärer.

Prototyp i Nordsjön

Prototypen är 100 meter lång och ska placeras i Nordsjön, 23 kilometer utanför Nederländernas kust.

– I dag är en historisk dag. Men det är inte slutet för oss, utan bara början, sade Boyan Slat under en välbesökt pressträff i Scheveningen.

Den flytande barriären i Nordsjön ska testas och utvecklas, bland annat genom att utsättas för vind och vågor.

Tanken är att barriärer, med hjälp av tillhörande bearbetningsplattformar, ska fånga upp plastavfallet genom havsströmmarna. Därefter ska det vara enkelt att forsla bort plasten för återvinning. Målet för The Ocean Cleanup är att år 2020 ha placerat ut 100 kilometer flytande barriärer i havet mellan Hawaii och Kalifornien.

Stort problem

Plastavfall i världshaven är ett omfattande problem, betonar Johanna Eriksson.

– Det får ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för både människor och djur i den marina miljön.

Hon har hört talas om The Ocean Cleanup, men säger sig inte vara tillräckligt insatt i projektet för att kunna kommentera det.

– Men alla typer av städinsatser, så länge de utförs på ett ekologiskt och hållbart sätt, är positiva i stort. Jag tycker dock att vi framförallt ska satsa våra resurser på att förebygga uppkomsten av avfall och utsläpp.

TT: Hur gör vi för att vända trenden?

– Vi behöver förändra konsumtionsvanor, våra produktionsmönster och vårt beteende. Och se till att vi har bra avfallshantering på land. Krutet bör läggas på förbyggande åtgärder.