Ygeman ska i februari resa till länder på västra Balkan för att träffa sina ministerkollegor där. Han kommer bland annat att ta upp att många gamla handgranater från det området hamnar i händerna på kriminella i Sverige. Ygeman vill få till stånd ett bättre samarbete med Balkanländerna för att stoppa smugglingen. Han kan också tänka sig att öka antalet svenska sambandspoliser som finns i de berörda länderna.

Ygeman uppger att regeringen också driver frågan i EU. Han vill att EU ska arbeta för en vapenamnesti på västra Balkan så att gamla vapen lämnas in till myndigheter och kan skrotas.

Regeringen siktar också på att genomföra en vapenamnesti i Sverige i slutet av denna mandatperiod, det vill säga bortåt 2018.