De 5 ursprungliga härskarteknikerna

Osynliggörande: Någon prasslar med ett papper, gäspar eller vänder sig mot någon annan när du pratar. Du blir ignorerad.

Förlöjligande: Genom att exempelvis säga ”lilla vän” eller dra ett skämt på din bekostnad förminskar den som utövar härskartekniker dig.

Undanhållande av information: Det kan vara att de i maktposition på arbetsplatsen tar en öl eller en bastu efter jobbet och fattar informella beslut. När du saknar information kan du känna dig korkad och efter.

Dubbelbestraffning: Vad du än gör får du kommentarer om att det är fel. Går du på ett möte under kvällen försummar du dina barn, stannar du i stället hemma är du oseriös.

Påförande av skuld och skam: Ofta en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempelvis om du som kvinna utsätts för sexuella trakasserier men får veta att du har dig själv att skylla med anledning av dina kläder.

Källa: Berit Åhs, professor i socialpsykologi. 

Härskartekniker kan ske medvetet eller omedvetet men den gemensamma nämnaren är att människor använder sig av subtila förtryckande metoder för att stärka sin maktposition gentemot andra.

Den norska professorn i socialpsykologi Berit Åhs,  som också blev landets första kvinnliga partiledare, har myntat fem härskartekniker som ofta dominerar i diskussionen kring härskartekniker. De består av: Förlöjligande, osynliggörande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt att plantera skuld och skam hos någon annan.

►LÄS MER: Så vet du om du utsätts för härskartekniker, lille vän

Under åren har retorikexperter och psykologer tagit fram motstrategier för att handskas med olika härskartekniker. Här är några av dem som organisationen Framfot sammanställt:

1. Synliggör och beskriv situationen och vad personen gör. Att påtala och synliggöra beteendet är ofta det effektivaste sättet att få bukt med det.

2. Tala hur du upplever beteendet och vilka konsekvenser det medför.

3. Fråga personen vad hen menade med sitt uttalande/beteende och vad hen tänker om det hela.

4. Tala om konkret vad du vill att personen gör annorlunda i framtiden.

5. Sök stöd att bolla dina tankar med någon nära vän eller kollega. Kanske situationen behöver uppmärksammas med stöd av chefen?

►LÄS MER: 9 tecken på att du träffat på ett internettroll​

6. Stötta andra. Alla i en grupp har ansvar för att undvika att härskartekniker befästs. Genom att stötta andra som blir utsatta kan du också bidra till att stävja dessa beteenden i en grupp.

7. Ta en titt på dig själv. Inse att vi har olika saker i bagaget som kan göra att vi är extra mottagliga för vissa härskartekniker. Det gäller att inte göra sig själv till offer. Kan det vara så att du överreagerar, använder egna härskartekniker eller kan du på något sätt motverka att beteendet upprepas?

8. Var tydlig med var gränserna går och vilka beteenden som inte är acceptabla, även om du riskerar sura miner.

9. Försök förändra oönskade beteenden hos medarbetare genom att ge tydlig feedback – att förstärka bra beteenden och försvaga dåliga.

10. Ha koll. Var extra vaksam i vissa situationer, till exempel vid möten. Får alla komma till tals och lyssnar de andra? Har någon tendens att avbryta andra gång på gång? Finns det personer som ”tar över” andras idéer och gör dem till sina? Spelar någon på sin kvinnlighet/manlighet så att andra tystnar? Har jag några som ständigt tävlar i fråga om kompetens?