Fakta: Bästa och sämsta kommunerna

Kommun Resultat Likvärdighet Resurser Löner Behörighet Totalranking

Lomma 3 5 121 60 19 1

Salem 37 3 94 12 75 2

Varberg 38 6 39 102 46 3

Härryda 18 21 134 71 10 4

Örnsköldsvik 45 20 52 110 30 5

Munkfors 290 272 86 283 286 286

Vansbro 244 289 162 248 274 286

Fagersta 244 249 231 244 262 288

Bollnäs 229 200 286 256 276 289

Finspång 225 287 240 273 241 290

Fakta: Detta vägdes in

Dessa variabler vägdes in i rankningen:

Elevresultat: Andel godkända i nationella prov årskurs 6, andel behöriga till gymnasieskolan, andel i årskurs 9 med godkänt i alla ämnen samt andel elever som slutfört gymnasiet efter tre år.

Likvärdighet: Spridning i betygsresultat mellan skolorna i kommunen, genomsnittligt SALSA-värde i kommunens skolor, skillnaden mellan pojkars och flickors slutbetyg och gymnasiebehörighet, relation mellan betyg på nationella prov och slutbetyg. (Med SALSA beräknas förväntade resultat utifrån skolans elevunderlag.)

Resurser: Undervisningskostnad, övriga kostnader för skolan, lärartäthet, andel studie- och yrkesvägledare.

Löner: Medellön, högsta och lägsta lönenivå samt lönespridning för kommunalt anställda lärare.

Behörighet: Andel legitimerade lärare samt andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Genom att granska fem olika områden, bland annat elevresultat, likvärdighet och lärarbehörighet, har fackförbundet tagit fram siffror på hur skolverksamheten skiljer sig åt bland kommunerna i landet.

I exempelvis Vellinge uppnår 98 procent av eleverna som går ut årskurs 9 gymnasiebehörighet.

I Färgelanda däremot är det däremot bara drygt hälften, 52 procent.

– Det som är allra tydligast är att det är så ojämlikt mellan kommunerna och oerhört spretigt. Även mellan kommuner som har liknande ekonomiska förutsättningar skiljer det sig, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, till TT.

Nedåtgående trend

Hon jämför skolan med lite av ett lotteri gällande vilka förutsättningar som ges för eleverna och pekar på en nedåtgående trend.

– Vi ser att ojämlikheterna ökar och det är svårt att se något positivt i de här resultaten, säger hon.

Lärarnas Riksförbund lyfter därför nu åter igen förslaget om en statlig finansiering av skolan.

– Vi vill att staten ska ta ett ansvar och att pengar fördelas ur ett socioekonomiskt index men också med regional hänsyn. Kommunerna klarar inte av att leverera en likvärdig och kompensatorisk skola. Det beror både på ekonomiska förutsättningar men också på avsaknad av vilja och förståelse för skolans betydelse. Ibland tror jag inte att man förstår hur viktigt det är att satsa på skolan och att ha behöriga lärare, säger Åsa Fahlén.

Skånska Lomma bäst

Den kommun som nu lyckas allra bäst i undersökningen när samtliga parametrar vägts in är skånska Lomma som tar över förstaplatsen från föregående års etta Piteå. Förra årets jumbo, Munkfors, slipper i år sistaplatsen när man nu klättrar fyra placeringar.

Allra sista hamnar i stället Finspång.