Fängelsedirektör Knut Bjarkeid gjorde samtidigt klart att Ila är berett att ta emot Breivik oavsett om han på fredag döms till förvaring eller till psykiatrisk tvångsvård. 

Kriminalomsorgen har planerat för båda alternativen. Skulle Breivik dömas till vård kommer den att ges på Ila. Personal från Dikemark psykiatriska sjukhus kommer då att ansvara för behandling och uppföljning. Fängelset ansvarar för lokalerna och den yttre säkerheten.

– Säkerheten blir ombesörjd antingen vi hanterar en patient dömt till tvångsvård eller en straffdömd, säger Knut Bjarkeid.

Ila har gjort byggmässiga förberedelser oavsett vad vilken påföljd Breivik får. En ny avdelning för hög säkerhet beräknas stå klar nästa höst.

Medan byggarbeten inletts har Breivik under den senaste månaden suttit på fängelset i Skien.