5 tips från Alexander Rozental för att du ska klara ditt nyårslöfte

1.Fundera om du måste förbereda något för att klara nyårslöftet. Den första tiden är ofta kritisk och då gäller det att vara förberedd. Det kan vara att ta bort saker som påminner om en gammal vana. Om du vill sluta röka kan det vara att se till att det inte finns några askkoppar eller cigaretter hemma. Om du vill börja motionera kan det vara att se till att man har köpt joggingskorna som krävs för att man ska börja träna. 

2. Formulera ditt nyårslöfte som ett konkret mål och ha både långsiktiga och kortsiktiga mål. Det är vanligt att man har för abstrakta mål. Då blir man ofta inte tillräckligt motiverad och det kan kännas ouppnåeligt. Om man vill gå ned 10 kilo är det bra att ha mål på hur mycket du vill gå ned varje månad. Fram till dess att du når ditt slutmål kan du få återkoppling och se att du är på väg åt rätt håll. 

3. Försök att koppla målet till något större, något som du vill stå för som person. Om man vill sluta röka kan det vara för att man vill må bättre och få uppleva barnbarnens uppväxt. Den här typen av värderingar får än ofta att hålla sig på banan längre då de tilltalar oss mer personligen och gör oss mer motiverade. 

4. Kom ihåg att du kommer att få bakslag de första månaderna. Om man är beredd på att man kommer att göra snedsteg är sannolikheten att man tar sig upp på banan och lyckas större. Det är bättre att se bakslagen som ett lärotillfälle än att tänka att det gick åt helvete. 

5. Vi är mycket bättre rustade för beteendeförändringar om vi får stöd av varandra. Och om vi uttrycker det vi lovat till någon annan sätter man också press på sig själv. Om man kan jobba mot samma mål tillsammans med någon är det bra, om man inte kan det är det bra att i alla fall stödja varandra. Då kan man få uppmuntran när det känns svårt. Ta stöd från kolleger, familj eller vänner. 

Så svarade svenskarna på undersökningen

Kommer du att att avge något nyårslöfte för 2016?

Ja: 12 procent

Nej: 74 procent

Vet ej: 14 procent

Vad kommer det att vara för nyårslöfte?

Att motionera mer: 36 procent

Att gå ner i vikt: 29 procent

Att spara mer pengar: 15 procent

Att tjäna mer pengar: 13 procent

Att få mer tid till familj och vänner: 13 procent

Att resa mer: 9 procent

Att hitta en partner: 8 procent

Att byta jobb: 6 procent

Att jobba mindre: 5 procent

Att dricka mindre alkohol: 4 procent

Att sluta röka: 4 procent

Att skaffa barn: 4 procent

Annat: 25 procent

Vet ej: 3 procent

Gav du något nyårslöfte för 2015?

Ja: 12 procent

Nej: 82 procent

Vet ej: 6 procent

Vad var det för nyårslöfte?

Att gå ner i vikt: 24 procent

Att motionera mer: 15 procent

Att tjäna mer pengar: 7 procent

Att resa mer: 6 procent

Att hitta en partner: 5 procent

Att byta jobb: 5 procent

Att spara mer pengar: 5 procent

Att sluta röka: 5 procent

Att dricka mindre alkohol: 3 procent

Att jobba mindre: 2 procent

Att få mer tid till familj och vänner: 2 procent

Att skaffa barn: 1 procent

Annat: 40 procent

Vet ej: 4 procent

Har du hållit ditt nyårslöfte för 2015?

Ja, helt och håller: 34 procent

Ja, delvis: 51 procent

Nej: 14 procent

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 10-14 december 2015. Sammanlagt har 1 510 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

I fjol var det tolv procent som avgav ett nyårslöfte, enligt en undersökning av Yougov som gjorts på uppdrag av Metro. 34 procent av dem höll nyårslöftet helt och hållet medan 51 procent höll det delvist. Även i år är det 12 procent som säger sig ska ha ett nyårslöfte, enligt Yougov. 

LÄS MER: 19 procent chans att hålla sitt nyårslöfte

De vanligaste nyårslöftena är att motionera mera, att gå ned i vikt och att spara mer pengar, visar undersökningen. 

– Det finns studier som säger att nyårslöften fungerar ganska väl jämfört med personer som lovar sig en förändring men som inte uttrycker det i något nyårslöfte. Då brukar det funka bättre för dem som har uttryckt ett nyårslöfte vilket talar för att det finns en vits med att ha nyårslöften, säger Alexander Rozental. 

– Ett vanligt problem däremot är att många inte funderar över vilka förändringar det innebär. Man ska inte komma på sitt nyårslöfte vid tolv-slaget utan fundera ut det innan så att man vet vad man vill åstadkomma och tänka på vad det innebär rent konkret. Då ökar chanserna att man ska kunna hålla det, fortsätter Alexander Rozental

LÄS MER: Hälsosammare liv vanligaste nyårslöftet 2014