Så här fungerar taxorna

Siffran motsvarar området på grafiken
1. Avgift höjs till 50kr/tim 0-24 alla dagar i veckan. Inga platser för boendeparkering. Iinförs 2016-2017. 
2. Avgift 26kr/tim klockan 7-21 (9-19) och övrig tid 15kr/tim. Boendeparkering höjt till 1.100 kr/mån eller 75 kr/dygn. Införs 2016-2017
3. Avgift 15 kr/tim klockan 7-19, 10 kr/tim (11-17). Boendeparkering höjt till 1.100 kr/mån eller 75 kr/dygn. Införs 2016-2017
4. Avgift 10 kr/tim klockan 7-19 (11-17). Boendeparkering 500 kr/mån eller 35 kr/dygn.
5. Aktiv område kostar avgift 5 kr/tim klockan 7-19. Boendeparkering 300 kr/mån eller 20 kr/dygn.
6. Utökas om 3 år, samma som aktivt område 5. 
7 . Taxan ör inte fastställd, införs om ca 5-8 år.

Trafiknämnden i Stockholm stad vill införa nya parkeringsavgifter och boendeparkering i flera närförorter. Anledningen är att öka framkomligheten på gatorna, minska trängseln och öka antalet lediga parkeringsplatser. 

– Förslaget till ny parkeringsplan bidrar till att uppfylla flera mål i stadens framkomlighetsstrategi, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Metro testar parkeringsapp

Men förslaget har inte tagits emot positivt hos alla.

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd samt vice ordförande i Trafiknämnden, är en av dem som är kritisk till förslaget eftersom det ger ytterligare en kostnad för bilägarna.

– Många stockholmare är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop, inte minst i ytterstaden. Det är utsläppen som ska bekämpas inte bilarna, säger hon till Dagens Nyheter.

I juni 2016 väntas man fatta ett beslut i kommunfullmäktige. 

I kartan och faktarutan  nedan kan du se vad trafiknämnden föreslår område för område.