Fakta nämndemän

Nämndemännen i en domstol avspeglar den politiska fördelningen i landstinget. Nämndemännen delas sedan in i grupper av tre där en jämn fördelning med avseende på kön, ålder och partitillhörighet eftersträvas. De flesta grupper består av en nämndeman utsedd av Socialdemokraterna, en utsedd av Moderaterna och en tredje från ett annat parti.

Källa: Sveriges Domstolar

Utfallen vid migrationsdomstolar slår rejält olika beroende på vilket parti nämndemännen kommer från. Chansen att få uppehållstillstånd är högst om nämndemännen är kristdemokrater. Flest avslag ger sverigedemokrater, det visar en studie från Uppsala universitet.

– Det här visar att det finns en slumpmässig faktor i besluten som den asylsökande inte kan påverka. Det är problematiskt för rättssäkerheten, säger Linna Martén, som gjort undersökningen i ett pressmeddelande.

Studien som samlat in drygt 15 500 asyldomar i Malmö, Stockholm och Göteborg mellan 2011 och 2013, visar att avslagen från Migrationsverket ändras till bifall i genomsnitt i 13 procent av fallen. Men där nämndemän från Sverigedemokraterna nominerats är siffran bara 9 procent och så mycket som 15 procent när Kristdemokraterna nominerat. Totalt var sannolikheten att bevilja asyl mellan 1,6-3,1 procent större när nämndemän från Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna deltog.

Undersökningen visar också att Vänsterpartiet och Miljöpartiet oftare ville bevilja uppehållstillstånd i de fall där rätten gett avslag medan Sverigedemokraterna och Moderaterna oftast var skiljaktiga i de fall som rätten ville ge bifall.

Trots att skillnaderna är statistiskt säkerställda, menar Linna Martén att det krävs fler studier på området. 

– Det behövs mer forskning som undersöker hur det ser ut på andra rättsområden. Migrationsfrågan är ju en väldigt politiserad fråga, säger hon.