Så ska du åka i rullrappan

Stå framåtvänd och håll i handledaren. Det är inte tillåtet att kliva av eller på i fel riktning.

Undvik rulltrappans kanter och stå stadigt på båda fötterna.

Gå undan när du kliver av så att passageraren bakom får plats att kliva av.

Lek inte i rulltrappan.

Barn ska alltid hålla en vuxen i handen under färd. 

Åk inte med barn- eller shoppingvagn.

Sitt inte på rulltrappan eller handledaren. Luta dig heller inte över handledaren.

Spring inte i rulltrappan, vid fall kan du skadas på rulltrappans vassa kanter.

Personer som använder käpp, kryckor, rollator eller rullstol ska inte åka rulltrappa utan ta hiss.

Använd nödstopp om det sker en olycka eller om rulltrappan inte fungerar som den ska.

Källa: KONE

Mänskliga bromsklossar som blockerar rulltrappors vänstra fil retar upp många, speciellt under rusningstrafik. Att du ska stå till höger i rulltrappan för att låta stressade personer passera till vänster, är det många som känner till. Däremot finns det andra regler som ska förhindra olyckor – som är mer eller mindre okända för många.

Därför har Storstockholms lokaltrafik , MTR – som driver Stockholms tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg mellan Göteborg- Stockholm – och KONE – som tillverkar, monterar samt underhåller hissar, rulltrappor samt port- och dockningssystem – under hösten samarbetat för att informera resenärer om rulltrappsreglerna. Genom klisterlappar och skyltar i tunnelbanan, information på skolor samt studiebesök vill de öka medvetenheten.

– Okunskapen är i dag mycket hög bland rulltrappsanvändare kring säkert nyttjande av rulltrappor. En undersökning från TNS Sifo visar att okunskapen är störst vad gäller att åka med skrymmande bagage, rullväskor eller barnvagnar – alla vanliga skadeorsaker, säger Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE AB. 

►LÄS MER: Så här ser SL-kartan ut på riktigt

Dessa regler gäller:

1. Barnvagnar

– Man får inte åka rulltrappa med barnvagn men många gör det i alla fall. Skulle man tappa balansen kan barnvagnen falla bakåt och du kan skada dig själv och passagerarna bakom, säger Lovisa Åbom.

Den som har barnvagn ska i stället ta hissen.

2. Husdjur

Av säkerhetsskäl bör man alltid hålla i handtaget när man står i rulltrappan. Har man hund eller katt med sig ska de bäras.

– Annars finns risken att de fastnar med tassarna i rulltrappstegen. Samma sak gäller barn, dem ska man alltid hålla i handen. 

►LÄS MER: Så här åker kineser rulltrappa efter den fruktansvärda dödsolyckan

3. Bagage och rollatorer

Har man stora bagage eller en rollator – får man skippa rulltrappan och ta hissen i stället. 

– Det gäller även på många flygplatser. Det brukar finnas stålpinnar framför rullbanden på flygplaster just för att man inte ska ta allt för stora bagage med sig, säger Lovisa Åbom.