– Bromsar sticks inte utan sågar sig genom huden.

Christer Hansson, entomolog och intendent på biologiska museet vid Lunds universitet, om en sommarens värre småkryp.

Fakta: Sju sommarplågor

Fästingar är ett spindeldjur, som kan bli 0,5–5 mm stort och orsaka både borrelios och TBE. Det förra är en bakteriesjukdom, medan den andra är en hjärninflammation som orsakas av ett virus.

Stickmyggor finns i ett 50-tal olika arter i Sverige. Vissa föredrar skog och skugga, medan andra – som översvämningsmyggan – flyger i solsken och när det blåser. Bara honorna suger blod.

Knott är en grupp myggor bestående av cirka 35 arter. De finns i hela landet och kan orsaka problem när de i stora mängder suger blod från exempelvis boskap. Mängden gift de sprutar in innan de börjar suga kan bli så stor att värddjuret försvagas eller till och med dör.

Svidknott är små myggor, cirka 2 millimeter, som huvudsakligen förekommer i närheten av vatten. De uppträder ofta i stora mängder. Sticket gör ont och ger upphov till blåsor och klåda.

Bromsar är en grupp flugor där honorna suger blod. Bromsar gillar värme. Varma och fuktiga dagar kan den så kallade regnbromsen vara särskilt besvärlig. Finns i ett 40-tal arter.

Getingar tillhör gruppen steklar dit även myror, bin och humlor räknas. Getingar sticker för att försvara sig och det är bara honorna som kan stickas. Finns i ett tiotal olika arter i Sverige.

Loppor suger blod på fåglar och däggdjur. Varje art är specialiserad och utvecklas på sin speciella värd. I Sverige finns ett 50-tal olika arter, var av ett fåtal biter människor.

Källa: Christer Hansson, Lunds universitet.

Sommar är lika med sol, bad – och småkryp.

Christer Hansson, entomolog och intendent på biologiska museet vid Lunds universitet, har för TT:s räkning satt expertfingret på de värsta plågoandarna.

– Min personliga favorit är getingen, eftersom jag kan mest om den. Om man är allergisk kan man ju bli väldigt sjuk och till och med dö av ett getingstick, säger Christer Hansson.

Men en geting sticker endast för att försvara sig, till skillnad från de andra krypen på Christer Hanssons sommarlista som aktivt söker upp varmblodiga djur för att suga blod.

Vätskefyllda blåsor

Den värsta av dessa är fästingen, som i strikt mening inte är en insekt utan ett slags spindeldjur. Fästingen kan orsaka både borrelios och TBE där den senare kan resultera i livshotande hjärninflammation.

– Men även borrelios kan ge svårartade besvär om den inte behandlas med antibiotika, säger Christer Hansson.

De övriga fem på Christer Hanssons topp-sju-lista är: stickmyggor, bromsar, loppor, knott och svidknott.

– Både svidknott och knott är egentligen myggor. Svidknott är som knott fast mycket mindre. Om de är många kan de vålla stora problem. Sticket gör ont, där av namnet, och ger upphov till vätskefyllda blåsor som orsakar en klåda som kan pågår i flera dagar, säger han.

Går på boskap

En annan vanlig sommargäst är bromsen.

– Bromsar sticks inte utan sågar sig genom huden med den tandade munnen. De förekommer i hela Sverige och finns i ett 40-tal arter. De allra största kallas för fäbromsar eftersom de ger sig på boskap, säger Christer Hansson.

Människoloppan är inte så vanlig längre. Däremot kan såväl fåglar som hundar och katter ha loppor som kan bita oss människor.

– Loppor är väldigt värdspecifika, så även om hund- och kattloppor kan bita oss kan de inte fortplanta sig på oss, säger Christer Hansson.