Människor i Dalarna är minst sociala i Sverige, och det är värst bland männen. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning "Hälsa på lika villkor"Där har 20581 personer svarat på frågan om vilka aktiviteter de deltagit i under de senaste 12 månaderna.  

Bland svarsalternativen fanns bland annat besök på teater eller bio, sportevenemang, demonstration, offentliga tillställningar som nattklubb, danstillställning eller liknande.

Om de tillfrågade kryssat i en aktivitet eller ingen alls räknas det som de har låg socialt deltagande.

►LÄS MER: Ensamhet ökar risken att dö

Enligt undersökningen finns ett samband mellan social isolering och ohälsa, men vilka mekanismer som ligger bakom sambandet är inte klarlagda. 

I diagrammet här under kan du se hur det har förändrats över tid, och även se skillnad mellan könen i de största länen.