Drop by Drop

• Startad av FN. Den internationella tävlingen startades av FN och vinnaren, den italienska designern Daniele Gaspari, fick 5 000 euro för sin annons.  

• Publiceras. Reklamen kommer nu att publiceras i många europeiska medier i partnerskap med FN. 

• World Water Week. Nordiska ministerrådet hänger upp utställningen i samband med World Water Week som arrangeras av Stockholm International Water Institute. 

• Se den här. Utställningen kan ses på Älvsjömässan från i dag till torsdag.

Utställningen ”Drop by drop”, som börjar visas i Sverige i dag, innefattar 20 av de totalt 3 500 tävlingsbidragen som skickades in till FN:s tävling med samma namn. Tävlingen, som gick ut på att göra en annons som ska bidra till lösningar på världens vattenkris, avgjordes den 5 juni. 

I juryn satt bland andra den svenska fotografen Jens Assur. 

– Det viktigaste med en sådan här annons tycker jag är att den spelar på känslor, men även att det finns en intellektuell idé. Först då leder den fram till tankar, säger han. 

En bra bild har alltid ett innehåll i form av en berättelse – oavsett vilken genre det handlar om, menar Jens Assur.

– När du ställer dig på en scen och pratar måste du ha något att säga. Det är inte hur du ser ut som är det avgörande. Det är detsamma med en bra bild, det måste finnas ett innehåll. Sedan är estetiken och kompositionen ett sätt att förstärka det, säger han.