Med start nästa år kommer homosexuella män i Frankrike tillåtas att ge blod, enligt den franska hälsoministern Marisol Touraine.

– Att ge blod är en akt av generositet, civilt ansvar, och donatorernas sexuella orientering får inte vara ett villkor, säger Touraine.

Det kraftigt kritiserade förbudet kommer att lättas i flera steg beroende på hur sexuellt aktiv donatorn har varit. Frågan är känslig i Frankrike efter att hundratals personer dött i aids under 1980-talet i samband med att hiv-smittat blod då spreds via landets nationella blodtransfusionscenter.

I april bestämde EU:s högsta domstol att regeringar får förbjuda blod från homosexuella donatorer om det kan påvisas att det är det bästa sättet att stoppa hiv-spridning.