Andel av befolkningen som uppger att de inte druckit alkohol det senaste året:

Jönköpings län: 21 procent

Västerbottens län: 20 procent

Örebro län: 19 procent

Norrbottens län: 19 procent

Västmanlands län: 18 procent

Västernorrlands län: 17 procent

Södermanlands län: 16 procent

Östergötlands län: 16 procent

Skåne län: 16 procent

Västra Götalands län: 16 procent

Dalarnas län: 16 procent

Gävleborgs län: 16 procent

Kalmar län: 15 procent

Blekinge län: 15 procent

Värmlands län: 15 procent

Stockholms län: 14 procent

Kronobergs län: 14 procent

Gotlands län: 13 procent

Jämtlands län: 12 procent

Uppsala län: 11 procent

Hallands län: 10 procent

Hela riket: 15 procent

Källa: Statistiken är sammanställd av nyhetsbyrån Siren och baseras på uppgifter från Folkhälsomyndighetens siffror från Nationella Folkhälsoenkäten. 

I Jönköping är invånarna bäst i hela landet på att avstå alkohol, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Där uppger 21 procent att de inte druckit någon alkohol alls det senaste året.

►LÄS MER: Jag dricker inte alkohol – men älskar att festa

På andra plats hamnar Västerbottens län där 20 procent säger sig varit nyktra och på tredje plats Örebro län. Allra minst dricks det bland kvinnorna i Jönköping – hela 24 procent uppger att de inte druckit alkohol det senaste året medan samma siffra för männen i länet ligger på 17.

I Hallands län har endast 10 procent skippat alkoholen – vilket ger länet en sistaplacering på listan. Hela listan hittar du här nedan.

►LÄS MER: Därför får du minnesluckor när du super – och så farligt är det