Så säger lagen

Vårdslöshet i trafik är ett trafikbrott där trafikanten i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet – och på så sätt inneburit fara.

Straffpåföljden vid fällande dom är dagsböter eller fängelse i högst två år i grova fall.

Källa: Regeringskansliets rättsdatabas

Händelsen utspelade sig i somras under en bussfärd i Stockholm. Ett vittne säger i förhör att hon märkte att körningen gick ”ryckigt och snabbt”, när hon tittade på busschauffören såg hon att han höll på med mobilen.

►LÄS MER: Man blev akut sjuk – då körde chauffören fullsatta bussen till akuten

Hon funderade på att hoppa av men stannade ändå kvar på bussen. Under resan uppger kvinnan att bussen körde in i vägräcket och att det hördes ett skrapande ljud. Kvinnan meddelade bussföretaget Nobina om det inträffade som i sin tur polisanmälde händelsen. Enligt deras policy är det förbjudet med mobilanvändning under färd.

Chauffören uppger att han lyssnade på debattprogram på Youtube i mobilen. Enligt honom användes mobilen mer som en radio. Bussföraren medger att det kan se illa ut när han kör samtidigt som han håller på med mobilen men menar samtidigt att han inte körde vingligt. Han nekar till att ha skrapat bussen i vägräcket.

Bussföraren åtalades för vårdslöshet i trafik vid Södertörns tingsrätt. Nu har han friats från brottsmisstankarna. Tingsrätten hänvisar till en gammal dom där en bussförare friats trots att denne hållit på med tjänsteanteckningar under färd.

Rätten anser att det var ”olämpligt” av föraren att pilla med mobilen men att det inte är bevisat att han utsatt medtrafikanter för fara.

LÄS MER: Busschaufförer: Det här stör vi oss på hos er resenärer